demo filmpjes

home

ons product

informatie

service

over ons

contact

handboek

brochure

CONTACT

Heeft u vragen of wilt u meer informatie  over de mogelijkheden van Gevelraster© ?
Neem dan contact met ons op.

Grahame Office Solutions

Nicolaas Anslijnstraat 179

1068 XA  Amsterdam

(T) 020 779 11 61

(E) Info@Grahame.nl


Helpdesk:
Helpdesk@Grahame.nl

 

OVER ONS

Grahame Office Solutions heeft met het oog op de herstructurering in de (achterstands)wijken in  Nederland Gevelraster© ontwikkeld. Een maatwerkprogramma voor woningcorporaties. Gevelraster© is in nauwe samenwerking met herhuisvestingmanagers en bewonersbegeleiders tot stand gekomen.

Gevelraster© is in 1999 voor het eerst uitgebracht en heeft steeds de gebruiker als uitgangspunt gesteld.
Grahame Office Solutions stelt hoge eisen aan de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de software.

Meer informatie over onze producten? Download hier onze brochure.


 

SERVICE

Onderhoud & Ondersteuning

Bij de aanschaf van Gevelraster© is een abonnement op Onderhoud & Ondersteuning inbegrepen. Dit abonnement geeft recht op alle toekomstige updates van de software en onbeperkt gebruik van de helpdesk.


Helpdesk

Onze helpdesk is elke werkdag bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur. Wij staan voor u klaar om uw zo snel en efficiënt mogelijk te helpen.
Helpdesk@Grahame.nl


Gevelraster Coach

Grahame Office Solutions biedt u ook de mogelijkheid om een Gevelraster© expert in te huren om de gebruikers ondersteuning te bieden bij het eerste gebruik van Gevelraster© en wegwijs te maken in de vele mogelijkheden die het programma te bieden heeft. Dit kan een eenmalige training zijn of een inwerkprogramma verspreid over meerdere dagen. Wij informeren u graag over de diverse mogelijkheden.

Vraag hier  meer informatie aan.

INFORMATIE

Gevelraster© is een maatwerkprogramma voor woningcorporaties. Lees hier meer over ons product.

Technische informatie

Gevelraster© werkt onder Microsoft Office, op basis van Excel, Word en Outlook.
Het werkt eenvoudig en is zeer gebruiksvriendelijk.
Om het programma te gebruiken hoeft alleen de software en twee standaard Microsoft componenten te worden geïnstalleerd en u kunt direct aan de slag.

Kosten

De aanschafkosten van Gevelraster© zijn afhankelijk van het aantal gebruikers. Wij sturen u graag een prijsindicatie toe.
Klik
hier om informatie aan te vragen.

Productpresentatie

Voordat u tot aanschaf over gaat wilt u graag meer informatie over de mogelijkheden van het product. Wij bieden u daarom geheel gratis en vrijblijvend een productpresentatie aan.
Wij komen graag bij u langs om
Gevelraster© te demonstreren. Klik hier voor een afspraak.

ONS PRODUCT

U bent als woningcorporatie actief in diverse herstructuringsgebieden. Voor uw externe partners zoals stadsdelen en bewonersorganisaties en niet in de laatste plaats voor uzelf is het van cruciaal belang dat u ten alle tijden het overzicht in het proces heeft.

Om u daarbij te ondersteunen is heeft Grahame Office Solutions Gevelraster© op de markt gebracht.

Gevelraster© wordt inmiddels tot grote tevredenheid door diverse woningcorporaties gebruikt bij o.a. het uitplaatsingproces voorafgaande aan sloop of ingrijpende renovatie.

De software is geschreven in samenwerking met een ervaren herhuisvestingmanager en bewonersbegeleiders en speelt daarom precies in op de behoefte aan monitoring en informatie.

Wat is Gevelraster©
Gevelraster is een maatwerkprogramma waarmee u bij het uitplaatsingsproces, voorafgaande aan sloop of ingrijpende renovatie, uw voordeel kunt doen.

Wat kan Gevelraster©
Gevelraster©
 monitort visueel en cijfermatig het proces van sloop en renovatie op vernieuwingsgebied en complex niveau.  De visuele weergave biedt u de aanblik alsof u voor het complex zelf staat en in een oogopslag de voortgang kunt waarnemen

U krijgt  inzicht in:
- de haalbaarheid van de aanpak.
- welke woonwensen uw stadsvernieuwingsurgenten hebben en of dat past in de plannen die er gemaakt zijn.
- hoe de stand van zaken is bij de start en tijdens de uitplaatsing. 

De gegevens kunnen op een simpele en overzichtelijke manier bijgehouden per kwartaal; per doelgroep (zoals ouderen en grote gezinnen); per doorschuifrelatie met nieuwbouw.

U maakt  met Gevelraster©  met een druk op de knop diverse managementrapportages.

U boekt tijdwinst omdat externe bestanden kunnen worden ingelezen zodat op een efficiënte manier met het programma kan worden gewerkt.

De voordelen van Gevelraster©

Het softwareprogramma is makkelijk te gebruiken zowel door de uitvoerders als door de managers van het proces. Het programma vereenvoudigt onder andere de volgende werkzaamheden:

- Het uitplaatsen van bewoners bij renovatie of sloop.
- Het inplaatsen van bewoners na renovatie of nieuwbouw.
- Het efficiënt beheren van wisselwoningen.
- Het inplannen van huisbezoeken.
- Het beheer van tijdelijke verhuur.

Mogelijkheden:

Gevelraster© bestaat uit verschillende onderdelen:

Gevelaanzicht

Status van de woning (vast contrast, tijdelijke verhuur, wisselwoning enz) weergeven. voorbeeld
Status van de bewoner (vertrekt definitief, keert terug naar het complex enz.) weergeven met dossieraanleg.voorbeeld
Beschikbare woningen na renovatie (indien van toepassing) voorbeeld
Overzicht van in te plaatsen kandidaten(uitgesplitst in doelgroepen).
Automatisch aanmaken van brieven individueel of collectief

Huisbezoek plannen en verwerken

Inplannen huisbezoeken. voorbeeld
Aanmaken huisbezoekformulieren met de reeds beschikbare gegevens.
Automatisch afspraken in Outlook zetten.
Automatisch aanmaken van uitnodigingsbrieven individueel of collectief, toewijzen urgentie enz.
Verwerken van huisbezoekformulieren .

Nieuwbouw toewijzen

Woningen toewijzen aan de hand van de algemene of bijzondere voorrangsregels.

Waarschuwing als bepaalde woningen niet meer voorhanden zijn

Keuzes van kandidaten voor beschikbare projecten


Rapportages

Voortgang project in diverse mogelijkheden

Waarschuwen voor essentiële zelf in te stellen data

Managementinformatie voor het monitoren van het proces.

Automatische meldingen aan andere afdeling zoals de financiële administratie voor het uitkeren van vergoedingen.


Wisselwoningen beheren

Wisselwoningen is een onderdeel, waarbij het proces van tijdig de juiste wisselwoningen verzamelen, matchen van kandidaten met wisselwoningen en kostenbeheersing, centraal staan.

Dit onderdeel monitort dit proces voor een enkel complex of meerdere complexen tegelijkertijd. Het geeft gedurende het uitplaatsingproces proces goed overzicht van de haalbaarheid van de aanpak, waarbij een evenwicht van vraag en aanbod van wisselwoningen essentieel is voor het tijdig kunnen starten van sloop of renovatie. De stand van zaken van de uitplaatsing kan op een simpele en overzichtelijke manier worden bijgehouden aantal beschikbare wisselwoningen gedurende een periode; aantal afgehandelde kandidaten; tekorten of overschotten). Daarnaast maakt u met Wisselwoningen© met één druk op de knop wisselwoningcontracten, brieven of diverse managementrapportages.
Kandidaten met hun relevante gegevens (medische indicatie; senioren enz) vastleggen.
Wisselwoningen met hun relevante informatie (etagehoogte; voorzieningen) vastleggen.

De beste match in periode; huur; grootte. Geen wisselwoning staat onnodig leeg of wordt in een overlappende periode gebruikt.

Het waarschuwen voor essentiële data (einddatum complex leeg; reactietermijn opzeggen huurcontract enz.).

Kostenanalyse (kosten stofferen wisselwoning; huurderving vanwege reservering enz.)

Managementinformatie.


Tijdelijke verhuur

Het efficiënt beheren van woningen die tijdelijk verhuurd worden of met een bruikleenovereenkomst worden verhuurd.
Met een druk op de knop aanmaken van tijdelijke verhuurcontracten of bruikleenovereenkomsten.
Het waarschuwen voor essentiële data (3 maanden opzegtermijn tijdelijke verhuur enz.)

Gevelraster© werkt onder Microsoft Office en is eenvoudig te installeren. Het programma kan direct worden aangepast aan de specifieke wensen van uw organisatie.
Het softwareprogramma is makkelijk te gebruiken zowel door de uitvoerders als door de managers van het proces.

Voor meer informatie klik hier , of neem geheel vrijblijvend contact  met ons op.

  

WELKOM

Welkom bij Grahame Office Solutions.

Wij bieden oplossingen op het gebied van bedrijfssoftware voor woningcorporaties. Onze software bestaat uit verschillende modules en helpt u om het proces van sloop, renovatie of vernieuwing volledig en eenvoudig in kaart te brengen.

Meer informatie over onze software en toepassingen? Ga naar ons product

 

introductie